• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

  1. Με τις υπ' αριθ. 40.7 και 40.8 (αμφότερες από 15/11/2017)  Αποφάσεις Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., χορηγήθηκαν από του Τομείς Πρόνοιας (Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. αντίστοιχα) τα τελευταία προσωπικά δάνεια για το έτος 2017.
  2. Αιτήσεις μετόχων που δεν ικανοποιήθηκαν έως σήμερα απορρίπτονται λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμένου χρηματικού ποσού.
  3. Για την εκ νέου χορήγηση προσωπικών δανείων από την Υπηρεσία μας που θα αφορά στο έτος 2018, θα ενημερωθείτε με νέα Εγκύκλιο.
  4. Αιτήσεις που τυχόν περιέλθουν στο Ταμείο μας μέχρι και την έκδοση νέας σχετικής Εγκυκλίου, δεν θα εξετάζονται.

 

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
ΠΥΡΑΡΧΟΣ

Εκταμίευση δανείων μετόχων ΤΠΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ

  1. Σας γνωρίζουμε ότι έχει δοθεί εντολή από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για εκταμίευση δανείων, σε όσους μετόχους είχαν αποστείλει εμπρόθεσμα στον Τομέα Χρεωστικά Ομόλογα (2η εκταμίευση δανείων 2017).
  2. Σύμφωνα με τη Διαχειρίστρια Τράπεζα η εκταμίευση των δανείων αυτών θα έχει ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017.

Για να δείτε την ανακοίνωση για την εκταμίευση των δανείων του ΤΠΥΠΣ πατήστε εδώ