• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

 

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΤΕΑΠΑΣΑ συνολικά ανά έτος και ανά μήνα, πατήστε στις ακόλουθες συνδέσεις:

ΕΤΗΣΙΟ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%9C%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%A7%CE%92%CE%9F

1/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A8%CE%937%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%98%CE%996

2/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A87%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%9B2%CE%A4

3/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%95%CE%954%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%9B%CE%A76

4/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9C4%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-16%CE%96

5/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A7%CE%991%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%951%CE%A6

6/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9254%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-2%CE%A51

7/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A49%CE%A5%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-874

8/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A8%CE%91%CE%95%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%95%CE%A8%CE%A8

9/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9589%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-0%CE%A9%CE%9E

10/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A81%CE%92%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%A4%CE%9C%CE%A5

11/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6244%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%A7%CE%A4%CE%A8

12/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A72%CE%9E%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-5%CE%982

 

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού ανά μήνα, πατήστε στις ακόλουθες συνδέσεις:

1/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A97%CE%A6%CE%A8%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%9D%CE%A1%CE%98

2/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%94%CE%A9%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%98%CE%9D%CE%95

3/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%93%CE%991%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%9B%CE%A70

4/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/67%CE%A1%CE%9E%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%9D4%CE%94

5/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%A0%CE%A3%CE%A7

6/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A0%CE%A45%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%93%CE%975

7/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9E9%CE%9B%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%9F0%CE%A5

8/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A6%CE%A1%CE%A1%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%A9%CE%9D%CE%A6

9/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%95%CE%91%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%9D%CE%99%CE%96

10/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A6%CE%A9%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-2%CE%920

11/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%978%CE%95%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%94%CE%95%CE%9E

12/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%92%CE%9E4%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%A8%CE%99%CE%9B

 

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΚΥΥΑΠ ανά μήνα, πατήστε στις ακόλουθες συνδέσεις:

1/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9E%CE%93%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-8%CE%93%CE%99

2/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9B%CE%A7%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%A810

3/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A9%CE%96%CE%97%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-06%CE%A8

4/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%98%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%A0%CE%A12

5/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9387%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%92%CE%9E7

6/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/68%CE%A61%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-8%CE%A7%CE%9B

7/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%918%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%9C%CE%981

8/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%971%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-87%CE%A9

9/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A92%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%9A%CE%986

10/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8632%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-6%CE%9D%CE%A7

11/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%913%CE%A1%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%9B5%CE%A1

12/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A67%CE%95%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%9D%CE%9D%CE%95

 

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΤΠΑΣ ανά μήνα, πατήστε στις ακόλουθες συνδέσεις:

1/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A910%CE%95%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-8%CE%99%CE%94

2/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9F43%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-1%CE%9C%CE%9B

3/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9A4%CE%A3%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-9%CE%A19

4/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A5%CE%A12%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%A5%CE%937

5/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/66%CE%96%CE%A1%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%A7%CE%A3%CE%A6

6/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/750%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%9E%CE%A8%CE%A8

7/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/75%CE%946%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-41%CE%9B

8/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%98%CE%94%CE%A9%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-4%CE%A7%CE%95

9/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A787%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%A36%CE%9B

10/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%99%CE%923%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%99%CE%9F%CE%91

11/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9849%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%96%CE%A58

12/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%98%CE%9F%CE%97%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%91%CE%9A%CE%A9

 

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΤΠΥΑΠ ανά μήνα, πατήστε στις ακόλουθες συνδέσεις:

1/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A96%CE%914%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%98%CE%A1%CE%9C

2/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A175%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%9F%CE%A4%CE%92

3/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A74%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-5%CE%A9%CE%94

4/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A89%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%95%CE%95%CE%A9

5/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A960%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%97%CE%A53

6/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A98%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%96%CE%9A%CE%95

7/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%93%CE%92%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%9C%CE%95%CE%98

8/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%94%CE%91%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%93%CE%98%CE%9A

9/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9E%CE%9C9%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%9416

10/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A65%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-2%CE%A7%CE%A4

11/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95%CE%9D%CE%A8%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%9712

12/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A912%CE%98%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-5%CE%A85

 

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΤΠΥΠΣ ανά μήνα, πατήστε στις ακόλουθες συνδέσεις:

1/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9D%CE%A5%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-8%CE%94%CE%98

2/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9C%CE%9A3%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%9F%CE%9C%CE%93

3/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/668%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%97%CE%970

4/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/67%CE%91%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-3%CE%A39

5/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%98%CE%970%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%A5%CE%91%CE%A1

6/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%9F%CE%9D8

7/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A84%CE%94%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-9%CE%9B4

8/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9E%CE%96%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-4%CE%9B1

9/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9F%CE%94%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-2%CE%94%CE%95

10/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%96%CE%9D%CE%97%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%996%CE%9E

11/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/68%CE%9E%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-05%CE%96

12/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-0%CE%95%CE%97

 

 

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης ανά μήνα, πατήστε στις ακόλουθες συνδέσεις:

1/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A91%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%A6%CE%97%CE%A7

2/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%98%CE%92%CE%A8%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%9F4%CE%98

3/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A90%CE%A0%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%977%CE%9F

4/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9C%CE%927%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%A4%CE%9F%CE%9C

5/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/78%CE%A8%CE%A5%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-9%CE%93%CE%9A

6/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9A%CE%96%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%A9%CE%A9%CE%91

7/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/75%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-83%CE%A6

8/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9E01%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%93%CE%A85

9/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%970%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-%CE%A3%CE%9A9

10/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A96%CE%9C%CE%A8%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-4%CE%93%CE%97

11/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9E5%CE%A8%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-0%CE%A4%CE%98

12/2017

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A747%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%9E-4%CE%A5%CE%93

 

Εκτέλεση προυπολογισμού έτους 2016, περίοδος αναφοράς από 1/1/2016 έως 30/4/2016

  1. ΤΕΑΠΑΣΑ, για να δείτε την εκτέλεση του προυπολογισμού του ΤΕΑΠΑΣΑ πατήστε εδώ:
  2. Τομέας ΤΠΥΑΠ, για να δείτε την εκτέλεση του προυπολογισμού του ΤΠΥΑΠ πατήστε εδώ:
  3. Τομέας ΤΠΑΣ, για να δείτε την εκτέλεση του προυπολογισμού του ΤΠΑΣ πατήστε εδώ:
  4. Τομέας ΤΠΥΠΣ, για να δείτε την εκτέλεση του προυπολογισμού του ΤΠΥΠΣ πατήστε εδώ:
  5. Ειδικός Λογαριασμός ΤΕΑΕΧ, για να δείτε την εκτέλεση του προυπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΑΕΧ πατήστε εδώ:
  6. Κλάδος Υγείας, για να δείτε την εκτέλεση του προυπολογισμού του Κλάδου Υγείας πατήστε εδώ:
  7. Οικονομική Διαχείριση, για να δείτε την εκτέλεση του προυπολογισμού της Οικονομικής Διαχείρισης πατήστε εδώ: