• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Δανείων μετόχων Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α.».

ΣΧΕΤ:   Υπ’ αριθ. 21/4 από 2-7-2015 Απόφαση Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

  1. Σας γνωρίζουμε ότι με την ανωτέρω σχετική εγκρίθηκαν αιτήσεις δάνειων 15 μετόχων του Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και αφορά μόνο Αστυνομικούς Υπάλληλους που είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής και έχουν ειδοποιηθεί με SMS μέσω OTE, στο κινητό που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση παρακαλώ πατήστε Εδώ.

ΘΕΜΑ: «Εκταμίευση  δανείων μετόχων ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ».

ΣΧΕΤ: α) Η υπ αριθ  17.3  από  04 /06 /2015  Απόφαση – Πρακτικό Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ.
         β) Το υπ αριθ 140787/Γ15955 στις 08/07/2015 έγγραφο του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ  προς το Τμήμα  Αποδοχών και  Ασφάλισης  του Α.Π.Σ.
   

  1. Σας γνωρίζουμε ότι  έχει δοθεί εντολή από τον Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  για εκταμίευση δανείων, σε όσους Υπαλλήλους έχουν αποστείλει στον Τομέα μας Χρεωστικά Ομόλογα  εμπρόθεσμα (2η εκταμίευση δανείων 2015).

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση παρακαλω πατήστε εδώ: