• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Δανείων μετόχων ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ».

ΣΧΕΤ: Υπ’ αριθ: 15.6 από 20 /05 /2015 Απόφαση – Πρακτικό Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ.

 

  1. Σας γνωρίζουμε ότι με το ανωτέρω σχετικό εγκρίθηκαν αιτήσεις δάνειων εκατόν τριάντα πέντε (135) μετόχων του ΤΕΑΥΠΣ – ΤΕΑΠΑΣΑ, οι οποίες παρελήφθησαν από τον Τομέα μας μέχρι και 18 Μαίου 2015.
  2. Για την εκταμίευση των δανείων θα απαιτηθεί ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου), το οποίο σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για κοινοποίηση στους Υπαλλήλους που έχουν αιτηθεί δάνεια από τον ΤΕΑΥΠΣ και αφού, θεωρηθεί για το γνήσιο της Υπογραφής, να μας αποσταλεί εις διπλούν με αλληλογραφία άμεσα.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση και να κατεβάσετε το Χρεωστικό Ομόλογο του ΤΕΑΥΠΣ παρακαλώ πατήστε Εδώ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση δανείων.

ΣΧΕΤ.: Υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ /1/1/42 από 31-03-2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Με την ανωτέρω σχετική εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός που αφορά τη χορήγηση δανείων στους μετόχους του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π) και του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.).

Σας πληροφορούμε ότι, λόγω εξαντλήσεως των προϋπολογισθέντων ποσών, αιτήματα μετόχων που αφορούν τη χορήγηση δανείων δεν δύναται να ικανοποιηθούν.

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε αιτήματα που αφορούν τη χορήγηση δανείων να μην αποστέλλονται από τις Υπηρεσίες και τους μετόχους προς τους δύο Τομείς Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Ο Διευθυντής Ασφάλισης - Παροχών
Ευάγγελος ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Πύραρχος