• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Γνωρίζεται ότι κατά τον μήνα Μάιο χορηγήθηκαν από τον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών 60 εφάπαξ χρηματικά βοηθήματα συνολικού ποσού 3.238.791,95€, των οποίων οι συνταξιοδοτικές πράξεις περιήλθαν στο Ταμείο μας έως τον μήνα Φεβρουάριο του 2014.

Παρακαλούμε για την ανάρτηση του ανωτέρω κειμένου στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου στο Διαδίκτυο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παναγιώτης Δρακάκης
Ταξίαρχος

Γνωρίζεται ότι κατά τον μήνα Μάιο χορηγήθηκαν από τον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων 166 εφάπαξ βοηθήματα Αστυνομικών και Πολιτικών Υπαλλήλων συνολικού ποσού 4.835.504,90€, των οποίων οι συνταξιοδοτικές πράξεις περιήλθαν στο Ταμείο μας έως τον μήνα Αύγουστο του 2013.

Παρακαλούμε για την ανάρτηση του ανωτέρω κειμένου στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου στο Διαδίκτυο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παναγιώτης Δρακάκης
Ταξίαρχος