• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Δανείων μετόχων ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ».

ΣΧΕΤ: Υπ' αριθ: 17.3 από 04 /06 /2015 Απόφαση - Πρακτικό Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ.
1.    Σας γνωρίζουμε ότι με το ανωτέρω σχετικό εγκρίθηκαν αιτήσεις δάνειων εκατόν σαράντα επτά (147) μετόχων του ΤΕΑΥΠΣ - ΤΕΑΠΑΣΑ, οι οποίες παρελήφθησαν από τον Τομέα μας μέχρι και 28 Μαΐου 2015.

2.    Για την εκταμίευση των δανείων θα απαιτηθεί ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου), το οποίο σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για κοινοποίηση στους Υπαλλήλους που έχουν αιτηθεί δάνεια από τον ΤΕΑΥΠΣ και αφού, θεωρηθεί για το γνήσιο της Υπογραφής, να μας αποσταλεί εις διπλούν με αλληλογραφία άμεσα.

3.    Προκειμένου να διασφαλισθεί η έγκαιρη παραλαβή του Χρεωστικού Ομολόγου, παρακαλούνται οι αιτούντες των δανείων όπως υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή αποστείλουν Ταχυδρομικώς (συνίσταται συστημένα) τα Χρεωστικά Ομόλογα μη εμπλέκοντας την Υπηρεσία τους.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση παρακαλώ πατήστε Εδώ.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Δανείων μετόχων Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α.».

ΣΧΕΤ:   Υπ’ αριθ. 17/2 από 4-6-2015 Απόφαση Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

1.           Σας γνωρίζουμε ότι με την ανωτέρω σχετική εγκρίθηκαν αιτήσεις δάνειων 266 μετόχων του Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και αφορά μόνο Αστυνομικούς Υπάλληλους που είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής και έχουν ειδοποιηθεί με SMS μέσω OTE, στο κινητό που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.
2.           Για την εκταμίευση των δανείων απαιτείται ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου), υπόδειγμα του οποίου σας διαβιβάζουμε συνημμένα. Το χρεωστικό ομόλογο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το παραλάβουν από τη γραμματεία της Υπηρεσίας τους ή να το εκτυπώσουν  από τον ιστότοπο του Ταμείου (www.teapasa.gr) από το μενού Έντυπα – Δικαιολογητικά δανείων. Αφού συμπληρωθεί και θεωρηθεί για το γνήσιο της Υπογραφής από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας σας, να μας αποσταλεί εις διπλούν άμεσα.


Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση παρακαλώ πατήστε Εδώ.