• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Δανείων μετόχων ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ».

ΣΧΕΤ: Υπ’ αριθ: 28.4 από 27 /08 /2015 Απόφαση – Πρακτικό Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ.

  1. Σας γνωρίζουμε ότι με το ανωτέρω σχετικό εγκρίθηκαν αιτήσεις δάνειων ενενήντα τριών (93) μετόχων του ΤΕΑΥΠΣ – ΤΕΑΠΑΣΑ, οι οποίες παρελήφθησαν από τον Τομέα μας μέχρι και 25 Αυγούστου 2015.
  2. Για την εκταμίευση των δανείων θα απαιτηθεί ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου), το οποίο σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για κοινοποίηση στους Υπαλλήλους που έχουν αιτηθεί δάνεια από τον ΤΕΑΥΠΣ και αφού, θεωρηθεί για το γνήσιο της Υπογραφής, να μας αποσταλεί εις διπλούν με αλληλογραφία άμεσα.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση παρακαλώ πατήστε Εδώ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Δανείων μετόχων Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α.».

ΣΧΕΤ:   Υπ’ αριθ. 21/4 από 2-7-2015 Απόφαση Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

  1. Σας γνωρίζουμε ότι με την ανωτέρω σχετική εγκρίθηκαν αιτήσεις δάνειων 15 μετόχων του Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και αφορά μόνο Αστυνομικούς Υπάλληλους που είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής και έχουν ειδοποιηθεί με SMS μέσω OTE, στο κινητό που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση παρακαλώ πατήστε Εδώ.