• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Δανείων μετόχων ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ».

ΣΧΕΤ: Υπ’ αριθ: 20.5 από 26 /06 /2015 Απόφαση – Πρακτικό Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ.

  1. Σας γνωρίζουμε ότι με το ανωτέρω σχετικό εγκρίθηκαν οι αιτήσεις δάνειων εκατόν δύο (102) μετόχων του ΤΕΑΥΠΣ – ΤΕΑΠΑΣΑ, οι οποίες παρελήφθησαν από τον Τομέα μας μέχρι και 23 Ιουνίου 2015
  2. 2. Για την εκταμίευση των δανείων θα απαιτηθεί ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου), το οποίο σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για κοινοποίηση στους Υπαλλήλους που έχουν αιτηθεί δάνεια από τον ΤΕΑΥΠΣ και αφού, θεωρηθεί για το γνήσιο της Υπογραφής, να μας αποσταλεί εις διπλούν με αλληλογραφία άμεσα.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΤΠΥΑΠ παρακαλώ πατήστε Εδώ

ΘΕΜΑ: «Εκταμίευση Δανείων μετόχων Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α.».

ΣΧΕΤ:

α) Υπ’ αριθ. 15/7από 14-5-2015 Απόφαση Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
β) Το υπ’ αριθ. 139846/Κ6895Φ8069/12Α/31α από 16/6/2015 έγγραφο του Τμήματος Λογιστηρίου του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

  1. Σας γνωρίζουμε ότι με το (β) σχετικό, έχει δοθεί εντολή από τον Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για εκταμίευση δανείων, σε όσους Υπάλληλους έχουν αποστείλει στον Τομέα μας Χρεωστικά Ομολογά εμπρόθεσμα (1η εκταμίευση δανείων 2015).

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση παρακαλω πατήστε εδώ: