• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Έγκριση δανείων μετόχων ΤΠΑΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ

  1. Σας γνωρίζουμε ότι με την ανωτέρω σχετική εγκρίθηκαν 276 αιτήσεις δανείων μετόχων του Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α./Τ.Π.ΑΣ. που αφοράμόνοΑστυνομικούς Υπάλληλους οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής και έχουν ειδοποιηθεί με SMS, στο κινητό που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.
  2. Για την εκταμίευση των δανείων απαιτείται ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου), υπόδειγμα του οποίου σας διαβιβάζουμε συνημμένα. Το χρεωστικό ομόλογο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το παραλάβουν από τη γραμματεία της Υπηρεσίας τους ή να το εκτυπώσουν  από τον ιστότοπο του Ταμείου (www.teapasa.gr) από το μενού Έντυπα – Δικαιολογητικά δανείων.

Για να δείτε την ανακοίνωση για την έγκριση των δανείων του ΤΠΑΣ πατήστε εδώ


Έγκριση δανείων μετόχων ΤΠΥΑΠ/ΤΕΑΠΑΣΑ

  1. Σας γνωρίζουμε ότι με την ανωτέρω σχετική εγκρίθηκαν 155 αιτήσεις δανείων μετόχων του Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α./Τ.Π.Υ.Α.Π. που αφοράΥπαλλήλους οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων και έχουν ειδοποιηθεί με SMS, στο κινητό που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.
  2. Για την εκταμίευση των δανείων απαιτείται ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου), υπόδειγμα του οποίου σας διαβιβάζουμε συνημμένα. Το χρεωστικό ομόλογο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το παραλάβουν από τη γραμματεία της Υπηρεσίας τους ή να το εκτυπώσουν  από τον ιστότοπο του Ταμείου (www.teapasa.gr) από το μενού Έντυπα – Δικαιολογητικά δανείων.

Για να δείτε την ανακοίνωση για την έγκριση των δανείων του ΤΠΥΑΠ πατήστε εδώ


Έγκριση δανείων μετόχων ΤΠΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ

  1. Σας γνωρίζουμε ότι με το ανωτέρω σχετικό, εγκρίθηκαν αιτήσεις δανείων τετρακοσίων δύο (402) μετόχων του Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., οι οποίες παρελήφθησαν από τον Τομέα μας μέχρι και 15-4-2016.
  2. Για την εκταμίευση των δανείων, θα απαιτηθεί ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου), το οποίο σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για κοινοποίηση στους Υπαλλήλους που έχουν αιτηθεί δάνειο από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ. και αφού, θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής, να μας αποσταλεί εις διπλούν με αλληλογραφία άμεσα.

Για να δείτε την ανακοίνωση για την έγκριση των δανείων του ΤΠΥΠΣ πατήστε εδώ

Ανακοίνωση

ΘΕΜΑ: «Διευκρίνιση για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.».

ΣΧΕΤ: α ) Υπ. αριθμό 13900/16/623508 από 31/03/2016 έγγραφό μας. (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού από λήψεως της παρούσας, παρακαλούμε όπως η αποστολή των αιτήσεων από τις Υπηρεσίες των ενδιαφερομένων να γίνεται μεμονωμένα και όχι μαζικά, καθώς η εξέταση των αιτήσεων γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

 

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑΣ

ΠΥΡΑΡΧΟΣ