• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΣΧΕΤ.: Υπ’ αριθμ.12782-ζ/10-07-2014 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Με την ανωτέρω σχετική εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός που αφορά τη χορήγηση δανείων στους μετόχους του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων.
 Σας πληροφορούμε ότι, λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού, αιτήματαμετόχων που αφορούν τη χορήγηση δανείων δεν δύναται να ικανοποιηθούν.
 Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε από σήμερα   25/07/ 2014  αιτήματα που αφορούν τη χορήγηση δανείων να μην αποστέλλονται από τις Υπηρεσίες και τους μετόχους προς το Ταμείο.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ

Ταξίαρχος

 

Γνωρίζεται ότι κατά τον μήνα Μάιο χορηγήθηκαν από τον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών 60 εφάπαξ χρηματικά βοηθήματα συνολικού ποσού 3.238.791,95€, των οποίων οι συνταξιοδοτικές πράξεις περιήλθαν στο Ταμείο μας έως τον μήνα Φεβρουάριο του 2014.

Παρακαλούμε για την ανάρτηση του ανωτέρω κειμένου στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου στο Διαδίκτυο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παναγιώτης Δρακάκης
Ταξίαρχος