• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: