• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Με την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/1/117-α από 20-02-2019 (ΦΕΚ 906 τ. Β΄/15-03-2019) Υ.Α. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εγκρίθηκε από την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η αποδέσμευση κεφαλαίων των Τομέων Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου, για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους τους για το έτος 2019, ως ακολούθως:

  1. Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) μέχρι ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00 €).
  2. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) μέχρι ποσού δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00 €) και
  3. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) μέχρι ποσού δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (2.100.000,00 €).

Επίσης με τις υπ’ αριθ. 12.7 από 28-3-2019 και 13.6 από 4-4-2019 Αποφάσεις του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. καθορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους των Τομέων του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) για το έτος 2019, τα δικαιολογητικά καθώς και η διαδικασία εκταμίευσής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1030/2/456 από 8-4-2019 Εγκύκλιος του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών του Ταμείου μας με τίτλο «Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών – Ορισμός δικαιολογητικών –  Διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης», η οποία διαβιβάστηκε μέσω Police on Line και PSNET σε όλες της Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για την ενημέρωση του ένστολου και πολιτικού προσωπικού αυτών. 

Η εν λόγω Εγκύκλιος και οι Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις ανά Τομέα του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μας (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) είναι αναρτημένες παρακάτω.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ορίζεται η Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 και λήξης η Τετάρτη 1 Μαΐου 2019.

Εφιστάται η προσοχή ως προς την κανονική και ορθή σύνταξη των σχετικών Αιτήσεων-Υπεύθυνων Δηλώσεων, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα κενά πεδία από τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι θα προβούν σε ενδελεχή έλεγχο αυτών για τυχόν ελλείψεις, προτού διαβιβαστούν στην Υπηρεσία μας, καθόσον έχει παρατηρηθεί σε προγενέστερα έτη, τα ανωτέρω δικαιολογητικά να αποστέλλονται με σημαντικές παραλείψεις και ως εκ τούτου να δυσχεραίνεται η διαδικασία εξέτασης και χορήγησης των εν λόγω δανείων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εγκύκλιο και τα απαραίτητα έντυπα για τα δάνεια παρακαλώ πατήστε εδώ:

Βερανζέρου 48
Αθήνα, Αττικής - Τ.Κ. 104 38

Τηλεφωνικός Κατάλογος

ΤΜΗΜΑ-ΤΟΜΕΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΦΑΞ - email
Τηλεφωνικό Κέντρο
2105276700
 
 
Πρόεδρος Δ.Σ.
2105276990
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Γραμματέας Δ.Σ.
2105276710
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Δ.Σ.
2105276711
2105276719
 
Γραφείο Νομικού Συμβούλου
2105276714
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής - Προϊστάμενος
2105276930
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Δ/ντης Διοικητικού - Οικονομικού
2105276780
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού - Προϊστάμενος
2105276790
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού
2105276792
2105276799
2105276793
2105276794
 
Τμήμα Οικονομική Διαχείρισης - Προϊστάμενος
2105276941
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τμήμα Οικονομική Διαχείρισης
2105276944
2105247021
 
Τμήμα Προμηθ. Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας - Προϊστάμενος
2105276771
2105276779
Τμήμα Προμηθ. Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας
2105276772
 
Αλληλογραφία - Πρωτόκολλο
2105276971
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2105276973
 
Δ/ντης Ασφάλισης Παροχών
2105276720
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων - Προϊστάμενος
2105276761
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων
2105276764
 
 
Α΄ Τμήμα Παροχών - Προϊσταμένος
2105276850
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Παροχές Τ.Π.Α.Σ. (πρώην Τ.Α.Α.Σ.)
2105276862
2105276869
2105276863
2105276865
Παροχές Τ.Π.Υ.Α.Π. (πρώην Ε.Τ.Υ.Α.Π.)
2105276851
2105276849
2105276852
2105276853
 
 
Γ΄ Τμήμα Παροχών - Προϊστάμενος
2105276871
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Παροχές Τ.Π.Υ.Π.Σ. (πρώην Ε.Τ.Υ.Π.Σ.)

2105276872

2105276873

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2105276874
 
Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας - Προϊστάμενος
2105276890
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εκκαθαριστές Δαπανών
2105276913
2105276899
2105276914
Ταμείο Παροχών Υγείας
2105276915
 
Γραφείο Ελέγχου Βιβλιαρίων Πειραιά
2104124724
 
Γραφείο Ελέγχου Βιβλιαρίων Αθήνας (Κ.Ι.Α.)
2103482419
 
Παράρτημα Κλάδου Υγείας Πάτρας
2610621480
 
Παράρτημα Κλάδου Υγείας Κέρκυρας
2661043933
 
 
Τμήμα Λογιστηρίου - Προϊστάμενος
2105276950
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Λογιστήριο Τ.Π.Α.Σ. (πρώην Τ.Α.Α.Σ.)
2105276956
 
Λογιστήριο Τ.Π.Υ.Α.Π. (πρώην Ε.Τ.Υ.Α.Π.)
2105276952
 
Λογιστήριο Τ.Π.Υ.Π.Σ. (πρώην Ε.Τ.Υ.Π.Σ.)
2105276964
 
Λογιστήριο Κλάδου Υγείας
2105276892
 
2105276893
 
Αυτοτελές Γραφείο Ενσήμου - Προϊστάμενος
2105276900
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Ιατρείο - 1ος Όροφος
2105276981
 
Ελεγκτής Ιατρός
2105276972
 
Φρουρά Κτιρίου
2105276954
 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Με την υπ’ αριθ. 1.4/10-1-2019 Απόφαση του ΔΣ του Ταμείου μας (Α.Δ.Α.: 6ΜΓΙΟΡΡΞ-ΥΡΙ), αποφασίστηκε ότι ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος να υποβάλουν αίτηση οι τ. μέτοχοι των Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., των οποίων η ασφάλισή τους έληξε μετά την 1-8-2012 και έως 31-7-2014 και δικαιούνται τη χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος λόγω αναπροσαρμογής της διαφοράς των βασικών μισθών κατά 50% (άρθρο 86 του ν. 4307/2014), ανέρχεται σε 5 έτη δηλαδή μέχρι 31-12-2021.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, μόνο όσοι τ. μέτοχοι των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ., μέχρι σήμερα δεν υπέβαλαν αίτηση για αναπροσαρμογή του αρχικά χορηγηθέντος εφάπαξ βοηθήματος, δύνανται άμεσα να συμπληρώσουν και να αποστείλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με τα παρακάτω υποδείγματα:

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συγκεκριμένη αναπροσαρμογή αφορά μόνο όσους έλαβαν το Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα μέχρι και τον Μάιο του 2016 και παράλληλα πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.