• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 06/09/2021 θα ξεκινήσει η υλοποίηση Σύμβασης μεταξύ του Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τους ασφαλισμένους - δικαιούχους παροχών του ΚΥΥΑΠ (άμεσα και έμμεσα μέλη).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση, από την 06/09/2021 το αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό ασφαλισμένο στον Κλάδο Υγείας / ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. καθώς και τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών,  δε θα καταβάλλουν στα φαρμακεία που ανήκουν στο Φαρμακευτικό  Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το ποσοστό συμμετοχής που τους αναλογεί (10%, 25%) καθώς και το 50% τυχόν προκύπτουσας διαφοράς γενοσήμου – πρωτοτύπου φαρμάκου.

Τα ανωτέρω ποσά θα αποζημιώνονται από τον Κλάδο Υγείας/ΤΑ.Π.Α.Σ.Α απευθείας στο Φ.Σ. Θεσσαλονίκης.

 Διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

  • Οι συνταγές των ασφαλισμένων αυτών εκδίδονται πλέον έχοντας ως ασφαλιστικό φορέα Ι.Κ.Α. (πρώην Ο.Π.Α.Δ.) – Κ.Υ.Υ.Α.Π..
  • Στην εκτύπωση των συνταγών με φορέα «Ι.Κ.Α. (πρώην Ο.Π.Α.Δ.) – Κ.Υ.Υ.Α.Π.» εμφανίζεται επιπρόσθετα το πεδίο «ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΚΥΥΑΠ» (που περιλαμβάνει τη συμμετοχή ασφαλισμένου 10%,25% καθώς και το 50% της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς γενοσήμου – πρωτοτύπου φαρμάκου), το οποίο θα αιτηθούν τα φαρμακεία από τον ΚΥΥΑΠ.
  • Σε κάθε περίπτωση ο ΚΥΥΑΠ καλύπτει τη συμμετοχή του ασφαλισμένου (10%, 25%) καθώς και το 50% της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς γενοσήμου – πρωτοτύπου φαρμάκου και όχι τη χρέωση του 1€.

Το Ταμείο Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) εκφράζει την ευγνωμοσύνη του και τις ευχαριστίες του στους πυροσβέστες και αστυνομικούς, μετόχους του Ταμείου, αλλά και σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό που επιχειρεί τις τελευταίες ημέρες στη μάχη κατά της πύρινης λαίλαπας.

Επίσης, εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση σε όσους και όσες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του καθήκοντος.

Τέλος, οι σκέψεις όλων μας είναι στους πληγέντες συνανθρώπους μας που έχασαν την περιουσία τους, στους οποίους και εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

1. Ανακοινώνεται ότι εκταμιεύτηκαν τα δάνεια, στους λογαριασμούς IBAN της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, σε όσους δανειολήπτες μετόχους του Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ./ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., είχαν εγκριθεί οι αιτήσεις τους για χορήγηση δανείων εκτάκτων αναγκών (με τις υπ’ αριθμ. 23.5, 23.6, 23.7 από 14-6-2021 και τις 25.9 από 25-06-2021 & 27.2 από 2-7-2021, αντίστοιχα Αποφάσεις του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..) και είχαν αποστείλει εμπρόθεσμα στον Τομέα τους τα Χρεωστικά Ομόλογα και διέθεταν Φορολογική ενημερότητα (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το Ταμείο).

2. Διευκρινίζεται ότι, το δάνειο δεν χορηγήθηκε στους μετόχους που δεν ήταν φορολογικά ενήμεροι στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση της φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια υπηρεσία του Ταμείου.

3. Όλοι οι ανωτέρω μέτοχοι, ειδοποιήθηκαν, με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τηλέφωνο, που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

4. Υπενθυμίζεται ότι, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 1030/2/367 από 21-4-2021 Εγκύκλιο του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., τα δάνεια επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 4% και η αποπληρωμή τους θα πραγματοποιηθεί σε 36 ισόποσες τοκοχρεολυτικές μηνιαίες δόσεις, οι οποίες θα παρακρατηθούν από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων με μέριμνα των αρμόδιων Υπηρεσιών, ήτοι:

  i. της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. για τους μετόχους του Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. (Ελληνική Αστυνομία),

  ii. του Τμήματος Εκκαθάρισης Αποδοχών/Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης /Γ.Δ.Ο.Υ. της Γ.Γ.Π.Π (Πυροσβεστικό Σώμα) , με έναρξη το μισθολόγιο του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 και λήξη το μισθολόγιο του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024.

5. Μετά την εκταμίευση των ανωτέρω δανείων, διαπιστώθηκε ότι το ποσό των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού των Τομέων, Τ.Π.Υ.Α.Π (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων) και Τ.Π.Υ.Π.Σ (ασφαλισμένοι του Π.Σ) , επαρκεί για ικανοποίηση και άλλων αιτημάτων για το έτος 2021 και όσοι μέτοχοι του Τ.Π.Υ.Α.Π και Τ.Π.Υ.Π.Σ, επιθυμούν τη χορήγηση δανείων μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις , από γνώση της παρούσης, με την διαδικασία που προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 1030/2/367 από 21-4-2021 Εγκύκλιο του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. Για τον Τομέα Τ.Π.ΑΣ. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) οι πιστώσεις επαρκούν μόνο για την εξέταση υπαρχόντων εκκρεμών αιτημάτων στεγαστικής ανάγκης και εφόσον υπάρξει αύξηση των διαθέσιμων πιστώσεων , θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση προς όλες τις υπηρεσίες για υποβολή νέων αιτήσεων δανείων του Τ.Π.ΑΣ.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Παντελής Κουκαρής
Ταξίαρχος