• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α/Τ.Ε.Α.E.X. - Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. - Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄-222/12-11-2012) από 01-01-2013 οι επικουρικές συντάξεις (μερίσματα) που χορηγούν οι Τομείς Τ.Ε.Α.Ε.Χ.-Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.-Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. υπόκεινται σε κλιμακωτές μειώσεις της τάξεως του 5%, 10%, 15% ή 20%.

Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται προσεχώς ως ακολούθως:
α. Για τον Τ.Ε.Α.Ε.Χ. το Β΄ Δίμηνο 2013, με αναδρομική κράτηση και την Α΄ Διμηνία 2013.
β. Για τον Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. το Α΄ Τρίμηνο 2013.
γ. Για τον Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. το Α΄ Τρίμηνο 2013.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α/Τ.Ε.Α.E.X.

 Σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμή των επικουρικών συντάξεων του Τομέα T.E.A.E.X. (π. Ε.Τ.Ε.Χ.) από τη Β΄ Διμηνία 2013, ήτοι την 01-04-2013 θα πραγματοποιείται μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε., στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.