• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Αθήνα, 12/04/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: “Ενημέρωση σχετικά με τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των σημείων εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) / Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.), όπου τοποθετείται η ειδική εγγυητική σφραγίδα «Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.»

Σας γνωρίζουμε πως οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) / Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.), για την τοποθέτηση της ειδικής εγγυητικής σφραγίδας με την ένδειξη «Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Κ.Υ.Υ.Α.Π.» και του αντίστοιχου ποσοστού συμμετοχής (10% ή και 25%), μπορούν να προσέρχονται στα παρακάτω σημεία τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

 

Σημείο εξυπηρέτησης *

Διεύθυνση

Ωράριο λειτουργίας

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Βερανζέρου 48, Αθήνα, 10438 (τηλ. 210 5276972)

Δευτέρα έως και Παρασκευή

08.00 έως 14.00

Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών

Πειραιώς (Παναγή Τσαλδάρη) 134, Αθήνα, 10431 (τηλ. 210 3482419)

Δευτέρα και Πέμπτη

08.00 έως 14.00

Πειραιάς

Σαλαμίνος 46, Πειραιάς (τηλ. 210 4176746)

Τετάρτη και Παρασκευή

08.00 έως 14.00

 

* Τις ημέρες που οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι απεργούν, δεν θα τοποθετείται η ειδική εγγυητική σφραγίδα στις συνταγές των ασφαλισμένων.
* Έναρξη ισχύος της παρούσας από 12/04/2013.

Διευθυντής Δ/νσης Ασφάλισης Παροχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΑΠΑΣΑ/Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.

Σας ενημερώνουμε ότι οι Επικουρικές  Συντάξεις (μερίσματα) του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΕΑΥΠΣ), θα καταβάλλονται από  1/1/2013 την τελευταία εργάσιμη του τριμήνου.