• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ τ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Αθήνα,  29 Οκτωβρίου 2012

ΘΕΜΑ: «Ελεγκτής Ιατρός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για άσκηση ελέγχου και θεώρησης εξετάσεων στην έδρα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α».

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Αττικής, ότι από 6/11/2012, οι ασφαλισμένοι θα δύνανται να θεωρούν τις εξετάσεις τους στην έδρα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., επί της οδού Βερανζέρου αρ. 48,  όπου θα βρίσκεται Ελεγκτής Ιατρός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύο (2) φορές την εβδομάδα και συγκεκριμένα τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη, κατά τις ώρες 10.00-12.00.

Παρακαλούνται οι συνδικαλιστικές ομοσπονδίες και ενώσεις στις οποίες κοινοποιείται το παρόν για την ενημέρωση με τον προσφορότερο τρόπο των μελών τους.

Ο Προέδρος του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ Νικόλαος
Ταξίαρχος

 Αθήνα, 14/07/2014

 

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δανείων μετόχων Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α.».

Σας γνωρίζουμε ότι στις 10/07/2014 υπεγράφη η 12782-ζ’ Απόφαση κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την αποδέσμευση κεφαλαίων για τη χορήγηση δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους των ακόλουθων Τομέων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.):

  • Tομέας Πρόνοιας Αστυνομικών – Τ.Π.ΑΣ. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
  • Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων -  Τ.Π.Υ.Α.Π. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
  • Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος – Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Στην ενότητά με τα Έντυπα - Δικαιολογητικά Δανείων μπορείτε να βρείτε όλα τα έντυπα - αιτήσεις που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης  χορήγησης δανείου.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ

Ταξίαρχος