• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Αθήνα, 15/05/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΑΥΠΣ»

Ι. Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι 1 Απριλίου 2013 στον ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ (πρώην ΤΑΥΠΣ) δεν είχαν απογράφει:

α) 127 συνταξιούχοι.
β) 40 χήρες και συνδικαιούχα τέκνα.

 ΙΙ. Στους ανωτέρω έχουν ανασταλεί τα μερίσματα από τον ΤΕΑΥΠΣ και γίνονται ενέργειες για την εξεύρεση τους. Για όσους διαπιστωθεί ότι δεν βρίσκονται εν ζωή, θα αναζητηθούν τα μη δικαιούμενα μερίσματα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, τόσο από τους συνδικαιούχους των λογαριασμών, όσο και από τους κληρονόμους του θανόντος και θα κοινοποιήσουμε τις υποθέσεις τους στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου όπως υποχρεούμαστε.

 ΙΙΙ. Παρακαλούμε όσοι συνταξιούχοι δεν απογράφησαν και τους έχει διακοπεί η σύνταξη να έρθουν σε επικοινωνία με τον ΤΕΑΥΠΣ στο τηλέφωνο 210-5276882.

Αθήνα, 15/05/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΕΑΥΠΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ»

1.    Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. 19.24 από 25-4-2013 Απόφαση – Πρακτικό ΔΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ (ΑΔΑ: ΒΕΝΤΟΡΡΞ-ΡΤ0), αποφασίστηκε ότι από τον μήνα Ιούλιο του 2013 και εφ εξής, ο ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ (πρώην ΤΑΥΠΣ) θα καταβάλει τις συντάξεις ανά μήνα και προκαταβολικά, αντί ανά τρίμηνο και απολογιστικά όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
2.    Κατόπιν των ανωτέρω από 27 Ιουνίου 2013 η καταβολή των συντάξεων θα πραγματοποιείται πλέον την προτελευταία εργάσιμη ήμερα κάθε μήνα και θα αφορά τον επόμενο μήνα.
3.    Επισημαίνουμε ότι στις 27/6/2013 θα καταβληθούν ταυτόχρονα και τα μερίσματα της Β’ τριμηνιαίας 2013 και τα μερίσματα του μηνός Ιουλίου 2013.