• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 Αθήνα, 14/2/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με τις πληρωμές των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων των Τομέων Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.».

Στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται στοιχεία σχετικά με την πορεία των πληρωμών των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων των Τομέων Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.


1. Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών - Τ.Π.ΑΣ. (πρ. Τ.Α.ΑΣ.)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013


2. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων - Τ.Π.Υ.Α.Π. (πρ. Ε.Τ.Υ.Α.Π.)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012


3. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος - Τ.Π.Υ.Π.Σ. (πρ. Ε.Τ.Υ.Π.Σ.)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

    

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Θέμα: Συμμετοχή του Προέδρου του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Υποστρατήγου ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κων/νου στο 22ο Ετήσιο Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. την 26η Ιουνίου 2012 – Παρουσίαση οικονομικών και διοικητικών θεμάτων Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

 

Την 26-06-2012 ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)  Υποστράτηγος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κων/νος συμμετείχε στις εργασίες του 22ου ετήσιου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) και παρουσίασε διοικητικά και οικονομικά θέματα του Ταμείου για ενημέρωση των συμμετεχόντων στο εν λόγω Συνέδριο.

Συνοπτικά η τοποθέτηση επί των άνω θεμάτων του Προέδρου του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., παρατίθεται παρακάτω.

 

Διαφάνειες Παρουσίασης

Επίμετρον