• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

«Νέα Παράταση Καταγραφής της Φυσικής Παρουσίας συνταξιούχων του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α»

Σας ενημερώνουμε ότι με το υπ΄ αριθ. 29/19 από  25-6-2012 Πρακτικό-Απόφαση ΔΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ, αποφασίστηκε να δοθεί νέα παράταση στην Καταγραφή της Φυσικής Παρουσίας που διενεργεί ο ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  (ΤΕΑΥΠΣ) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α στις Τράπεζες, μέχρι την 20-7-2012 .

Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία οι συνταξιούχοι του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ οφείλουν να μεταβούν αυτοπροσώπως στην Τράπεζα που τους κατατίθεται η  επικουρική τους σύνταξη (μέρισμα), προκειμένου να δηλώσουν την Φυσική τους Παρουσία, προσκομίζοντας το ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ καθώς και το ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ που έχει αποσταλεί στους συνταξιούχους μαζί με την ετήσια  Βεβαίωση  Μερισμάτων.

Μετά την λήξη της διαδικασίας καταγραφής της φυσικής παρουσίας θα γίνει αναστολή της καταβολής του μερίσματος (επικουρικής σύνταξης) στην πληρωμή της Γ΄ 3μηνίας 2012 από 1-7-2012 και στο εξής.

Για περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας προσέλευσης των συνταξιούχων στις Τράπεζες λόγω κινητικών προβλημάτων, βαριάς ασθενείας ή οποιασδήποτε διευκρίνησης οι συνταξιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α, Τμήμα Γ’ Παροχών, Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ στο τηλέφωνο 210- 5276882 & 210 - 5276885.

*** Η παρούσα διαδικασία έχει σκοπό την αντιμετώπιση της τυχόν παράνομης είσπραξης συντάξεων από μη δικαιούχους ***

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση παρακαλώ πατήστε εδώ

Αναστολή καταβολής μερίσματος (Επικουρικής Σύνταξης) στους μη απογραφέντες ασφαλισμένους (συνταξιούχους) των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.Ε.Χ. και Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

 

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α. Το Ταμείο μας με το ανωτέρω σχετικό, αποφάσισε την αναστολή της καταβολής του χορηγουμένου μερίσματος (Επικουρικής Σύνταξης) στους μη απογραφέντες ασφαλισμένους (συνταξιούχους) του Τ.Ε.Α.Ε.Χ., με έναρξη την 1-6-2012 και μέχρι αυτοί να απογραφούν.
β. Ομοία αναστολή καταβολής μερίσματος θα ισχύσει και για τους μη απογραφέντες ασφαλισμένους (συνταξιούχους) του Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π., με έναρξη την 1-7-2012 και μέχρι αυτοί να απογραφούν.

 

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση παρακαλω πατήστε εδώ: