• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Γνωρίζεται ότι το Ταμείο στο αμέσως προσεχές διάστημα θα προβεί στη χορήγηση των εφαπαξ βοηθημάτων, των μετόχων των Tομέων Τ.Π.Α.Σ. & Τ.Π.Υ.Α.Π., οι οποίοι διεγράφησαν από 1/7/2014 έως και εντεύθεν και ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ.

Σημειωτέον, οι ανωτέρω έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικά από την Υπηρεσία μας.

Προς εξυπηρέτηση παρατίθενται σχετικές κατά περίπτωση Υπεύθυνες Δηλώσεις:

Υπεύθυνη Δήλωση για το ΤΠΑΣ

Υπεύθυνη Δήλωση για το ΤΠΥΑΠ

Γνωρίζεται ότι έχει ολοκληρωθεί από τους Τομείς του Κλάδου Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. η χορήγηση των εφάπαξ βοηθημάτων, που αφορούν σε πλήρεις φακέλους με ημερομηνία διαγραφής έως 31/12/2014.

Επιπρόσθετα, γνωρίζεται ότι έχει εκκινήσει η διαδικασία χορήγησης των εφάπαξ βοηθημάτων με ημερομηνία διαγραφής από 1-1-2015 και εφεξής.

Αναλυτικά παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία μηνός Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους:

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Τ.Π.ΑΣ.

122

7.165.264.87 €

Τ.Π.Υ.Α.Π.

18

416.595,86 €