• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΘΕΜΑ:« Χορήγηση Δανείων σε ασφαλισμένους του ΤΕΑΠΑΣΑ – Καθιέρωση νέων όρων, και προϋποθέσεων χορήγησης αυτών – Έγκριση και διαδικασία εκταμίευσης ποσών».

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό – Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.  

Με την ανωτέρω σχετική Απόφαση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), καθιερώνονται νέοι όροι και διαδικασίες χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, στους ασφαλισμένους αυτού ως ακολούθως:

Τομείς του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που χορηγούν τα δάνεια

  • Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης τ. Ελληνικής Χωροφυλακής,  ΤΕΑΕΧ/ΤΕΑΠΑΣΑ
  • Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων ΤΠΥΑΠ/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
  • Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος ΤΕΑΥΠΣ /Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Με την παραπάνω Απόφαση του Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ανεστάλη η χορήγηση δανείων από τους λοιπούς Τομείς και έτσι σε ασφαλισμένο δικαιούχο δανείου εγκρίνεται η χορήγηση ενός και μόνον δανείου από τον Τομέα, στον οποίο αυτός ανήκει.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει υπόλοιπο οφειλής σε έναν Τομέα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., δεν δύναται να λάβει νέο δάνειο από αυτόν.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση παρακαλω πατήστε εδώ:

 

Στην ενότητά με τα Έντυπα - Δικαιολογητικά Δανείων μπορείτε να βρείτε όλα τα έντυπα - αιτήσεις που απαιτούνται σχετικά με την υποβολή αίτησης για την χορήγηση δανείου.