• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Αναστολή καταβολής μερίσματος (Επικουρικής Σύνταξης) στους μη απογραφέντες ασφαλισμένους (συνταξιούχους) των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.Ε.Χ. και Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

 

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α. Το Ταμείο μας με το ανωτέρω σχετικό, αποφάσισε την αναστολή της καταβολής του χορηγουμένου μερίσματος (Επικουρικής Σύνταξης) στους μη απογραφέντες ασφαλισμένους (συνταξιούχους) του Τ.Ε.Α.Ε.Χ., με έναρξη την 1-6-2012 και μέχρι αυτοί να απογραφούν.
β. Ομοία αναστολή καταβολής μερίσματος θα ισχύσει και για τους μη απογραφέντες ασφαλισμένους (συνταξιούχους) του Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π., με έναρξη την 1-7-2012 και μέχρι αυτοί να απογραφούν.

 

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση παρακαλω πατήστε εδώ: