• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360
  1. Σας γνωρίζουμε ότι με το ανωτέρω (β) σχετικό, αιτήσεις χορήγησης εγκρίθηκαν δανείων ΣΕ     ενενήντα Έξι (96) μετόχους ΤΟΥ Τ.Π.Υ.Π.Σ. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α . οι οποίοι θα ειδοποιηθούν με SMS , στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει στην αίτηση δανείου που έχουν καταθέσει.
  2. Για την εκταμίευση των δανείων, θα χρειαστεί ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Συμβόλαιο Δανείου), το οποίο σας διαβιβάζουμε με συνημμένα, προκειμένου να κοινοποιήσετε στους Υπαλλήλους που έχουν ζητήσει από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ. και αφού θεωρήσαμε το γνήσιο της υπογραφής, να μας αποσταλεί με αλληλογραφία σε διπλούν άμεσα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη παραλαβή του Χρεωστικού Ομολογιού, οι αιτούντες των δανείων υποβάλλουν αίτηση ή αποστέλουν ταχυδρομικώς στο Ταμείο (συνιστάται συστημένα) τα Χρεωστικά Ομόλογα χωρίς να εμπλέκουν την Υπηρεσία τους. Οι χρεωστικοί τίτλοι που θα αποσταλούν με την εγκύκλιο 54 μέσω του PSNET, δεν θα γίνουν δεκτοί. Μετά την εκταμίευση των δανείων, αυτά θα εκταμιεύονται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, στους λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί από τους ενδιαφερόμενους.

Για να δείτε την ανακοίνωση για την έγκριση των δανείων των μετόχων ΤΠΥΠΣ πατήστε εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε το χρεωστικό ομόλογο πατώντας στην ενότητα Κύκλος - Χρεωστικοί τίτλοι .