• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Έγκριση Δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που αφορούν στην κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης

Γνωρίζεται ότι με τα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά εγκρίθηκαν

  1. Είκοσι τέσσερις (24) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.ΑΣ. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) που αφορούν στην κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.
  2. Πενήντα έξι (56) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.Υ.Α.Π. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων), που αφορούν στην κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

Οι αιτούντες έχουν ειδοποιηθεί με γραπτό μήνυμα (SMS) στον αριθμό της τηλεφωνικής σύνδεσης (κινητό), που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Για να δείτε την ανακοίνωση για την εκταμίευση των δανείων των τομέων ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ πατήστε εδώ