• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΘΕΜΑ: « Ρύθμιση θεμάτων πρόσθετης ασφάλισης και παροχών του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) ως προς τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος και τον προσδιορισμό των εισφορών των ασφαλισμένων μετόχων αυτών και λοιπές συναφείς διατάξεις.»

Γνωρίζεται ότι την 13 Μαρτίου 2014 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατ' εξουσιοδότηση του Νόμου 4239/2014 η υπ’αριθμ. 8000/20/89-α΄ Απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως & Προστασίας του Πολίτη (Τεύχος Β΄, Αρ. Φύλλου 625), την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.