• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Σε συνέχεια ανωτέρω (α) και (β) σχετικών που αφορούν τη λήψη μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού σας ενημερώνουμε ότι από 04/06/2020, κατ’εφαρμογή του ανωτέρω (γ) σχετικού: «Οι δημόσιες Υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και μεταξύ υπαλλήλων και πολιτών».

  • Τούτων δοθέντων όλες οι οργανικές μονάδες του Ταμείου μας εξυπηρετούν κανονικά τους μετόχους – ασφαλισμένους και με φυσική παρουσία, εφαρμόζοντας πλήρως όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα πρόληψης και μετάδοσης του κορωνοϊού.

Για να δείτε ολόκληρη την ενημέρωση παρακαλώ πατήστε εδώ: