Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Ελληνική Αστυνομία

Πυροσβεστικό Σώμα

Πρόγραμμα Διάυγεια / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών