• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Γνωρίζεται ότι, κατά το μήνα Ιούλιο τρέχοντος έτους, χορηγήθηκαν από τους Τομείς Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ εφάπαξ βοηθήματα, που αφορούν ολοκληρωμένους φακέλους με ημερομηνία αίτησης έως 31/12/2014 ήτοι:

  • Από τον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών 111 εφάπαξ χρηματικά βοηθήματα, συνολικού ποσού 7.385.254,79 €
  • Από τον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων 82 εφάπαξ βοηθήματα Αστυνομικών και Πολιτικών Υπαλλήλων συνολικού ποσού 2.717.203,83 €
  • Από τον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος 51 εφάπαξ βοηθήματα συνολικού ποσού 1.331.603,65 €

ΣΧΕΤ: Η υπ αριθ. 18.12 από 21-06-2016 Απόφαση – Πρακτικό Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ

  1. Σας γνωρίζουμε ότι  έχει δοθεί εντολή από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  για εκταμίευση δανείων, σε όσους Υπαλλήλους έχουν αποστείλει στον Τομέα μας Χρεωστικά Ομόλογα  εμπρόθεσμα (2η εκταμίευση δανείων 2016).
  2. Σύμφωνα με τη Διαχειρίστρια Τράπεζα η εκταμίευση  των δανείων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016.
  3. Η πίστωση του ποσού των δανείων στους δικαιούχους θα γίνει απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει στις αιτήσεις τους.Επί του δανείου θα παρακρατηθούν κρατήσεις χαρτοσήμου 3,6% επί του κεφαλαίου του δανείου  &3,6% επί των τόκων του δανείου.

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ