• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Αθήνα, 18/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι με τις υπ’ αριθμ. 37.6 και 37.7. από 17-10-2019 Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου μας εγκρίθηκαν:

  • Διακόσιες δεκαπέντε (215) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών, μετόχων του Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής), που αφορούν μόνο τις περιπτώσεις κάλυψης εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας.
  • Διακόσιες πενήντα επτά (257) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων), που αφορούν στην κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση για την έγκριση των δανείων μετόχων Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. πατώντας εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το χρεωστικό ομόλογο για τα δάνεια του Τ.Π.ΑΣ. πατώντας εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το χρεωστικό ομόλογο για τα δάνεια του Τ.Π.Υ.Α.Π. πατώντας εδώ

 

Ο Διευθυντής Ασφάλισης - Παροχών Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.