• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΘΕΜΑ: «Ολοκλήρωση χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους των Τομέων Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. έτους 2018».

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

  1. Με τις υπ' αριθ. 6 και 44.7 (αμφότερες από 5-12-2018)  Αποφάσεις Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., χορηγήθηκαν από τους Τομείς Πρόνοιας (Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. αντίστοιχα) τα τελευταία προσωπικά δάνεια για το έτος 2018.
  2. Λόγω κλεισίματος του οικονομικού έτους, δε θα ικανοποιηθούν άλλες αιτήσεις μετόχων.


Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ